Tiedetorin ohjelma | Torstai 28.10.2021

klo 10.30-11.00 Yliluonnollinen sota 1939-1945

Sotavuodet 1939–1945 mullistivat jokaisen suomalaisen elämän ja herkistivät sen yliluonnollisille kokemuksille sotatantereella, kotirintamalla ja evakkoteillä. Erilaiset enteet ja aavistukset omasta, läheisen ihmisen tai maan kohtalosta olivat yleisiä. Sotilaan kuolema paljastui unessa, ja rintamalla kaatuneiden nähtiin palaavan kotiovelleen. Moni kantaa edelleen mukanaan omaa tai sukunsa salaperäistä sotamuistoa. Haastateltavana kirjan tekijä Satumaarit Myllyniemi.

Järjestäjä: SKS Kirjat

klo 11.00-11.30 Uutisvirtaa Itämeren yli 150 vuoden ajan – Nyhetsflöden över Östersjön under 150 år

Miten uutiset liikkuivat maasta toiseen, mitkä puheenaiheet kiinnostivat Itämeren molemmalla puolella ja miten uudet kulutustottumukset levisivät 1800-luvulla? Suomen ja Ruotsin digitoidut lehdet 1770–1920 ja uudet datalouhintaan perustuvat tutkimusmenetelmät antavat vastauksia muun muassa tähän. Kulturhistorikern akademiprofessor Hannu Salmi presenterar en unik databas med 6 miljoner tidningssidor från Finland och Sverige. Kaksikielinen haastattelu – tvåspråkig intervju.

Järjestäjä: Svenska litteratursällskapet

klo 11.30-12.00 Nautiluksesta Arandaan – suomalaisen merentutkimuksen tarina

Merelliset löytöretket ovat värittäneet kuvaa meren herruudesta monilla tasoilla. Meri on herättänyt ja herättää yhä kunnioitusta, pelkoa ja uteliaisuutta, epävarmuuttakin, mikä on ruokkinut mereen liittyvää tutkimusta eteenpäin. Mutta millainen on suomalaisen merentutkimuksen tarina sen alkuhämäristä nykyhetkeen ja mille merialueille suomalainen merentutkimus on ulottunut pitkän historiansa aikana? Millainen on matka Nautiluksesta Arandaan?

Merentutkimuslaitoksen viimeinen ylijohtaja, professori emerita Eeva-Liisa Poutanen kertoo suomalaisen merentutkimuksen vaiheista, mieleenpainuvista tapahtumista ja omista tutkimustyön vuosikymmenistä ja havainnoista merentutkimuksen parissa yhdessä meribiologian dosentti, Suomen ympäristökeskuksen tutkimuspäällikkö emeritus Juha-Markku Leppäsen kanssa.

Järjestäjä: John Nurmisen Säätiö

klo 12.00-12.30 Jääkö lapsi kasvatusvirtausten jalkoihin?

Onko nykyisten kasvatusvirtausten taustalla riittävästi tutkimustietoa vai ovatko uudistukset suorastaan ristiriidassa tutkitun tiedon kanssa? Professori Lea Pulkkinen ja professori Liisa Keltikangas-Järvinen keskustelevat tutkija Aino Saarisen johdolla suorituskeskeisyyden, digitaalisuuden korostumisen ja kasvatuksen välineellistämisen vaikutuksista lapsen kasvulle.

Järjestäjä: Tieteen päivät

klo 12.30-13.00 Miksi aina uusi ismi johtamisessa?

Johtamisasiantuntijat Pauli Juuti ja Jussi Onnismaa keskustelevat siitä mitä hyvä johtaminen tarkoittaa, miksi uusia ismejä jatkuvasti pompahtelee esiin ja muuttuuko mikään todella. Pauli Juuti on kirjoittanut yli 60 johtamiseen ja työelämään liittyvää kirjaa ja julkaistua tutkimusta. Organisaatiokonsultti, työnohjaaja Jussi Onnismaa on toiminut vuodesta 1999 johtoryhmien ja työyhteisöjen valmentajana lukuisissa eri organisaatioissa.
 
Järjestäjä: Basam Books

klo 13.00-13.30 Vanhuus ja kielenkäyttö

Miten vanhuksista ja vanhuksille puhutaan? Miten ja miksi kieli vanhuudessa muuttuu? Vanhuus ja kielenkäyttö -kirjan kirjoittajat purkavat yksipuolista kuvaa vanhuudesta ja tarjoavat uutta tutkimustietoa keskusteluun ikääntymisestä suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. He nostavat esiin uusia ja kriittisiä näkökulmia paljon puhuttuihin vanhenemisen, vanhustenhoidon ja kielenkäytön teemoihin. Päivi Istala haastattelee Hanna Lappalaista ja Anne Mäntystä.

Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

klo 13.30-14.00 Kielipankki sijoittaa tekoälyyn

Jo nyt monet tietotekniset vekottimet tottelevat puhetta, mikä ei olisi mahdollista ilman tekoälyä. Puhuttua suomea laitteet eivät kuitenkaan ymmärrä järin sujuvasti – vielä. Tätä puutetta paikkaa Lahjoita puhetta -hanke, jossa kertyvää aineistoa käytetään suomenkielisen tekoälyn kehittämiseen. Aiheesta kertoo Tiedetorilla yksi puhepankkiireista, Yleisradion palvelupäällikkö Aleksi Rossi.

Träna med talbanken – robotar på fortbildning

 Redan nu använder många appar tal, vilket inte vore möjligt utan artificiell intelligens. Men apparna förstår inte finska och finlandssvenska speciellt flytande. Denna brist ska nu åtgärdas av projektet ”Donera ditt talspråk” och dess föregångare ”Lahjoita puhetta”. Talet som samlas in is Språkbanken i Finland skall användas för utveckling av artificiell intelligens som förstår både finska och finlandssvenska. En av talbankirerna, Aleksi Rossi, YLE: s servicechef, berättar om ämnet på Tiedetori.

Järjestäjä: FinClarin, Tieteen kieli & Yleisradio

klo 14.00-14.30 Hynttyyt yhteen tutkitun tiedon puolesta – miten kuka tahansa voi osallistua tutkimuksen tekemiseen?

Kansalaisten osallistuminen tutkimusaineistojen keräämiseen on tieteelle voimavara. Samalla se lisää tieteen avoimuutta ja osallistujien ymmärrystä tutkimuksen tekemisestä. Tutkitun tiedon teemavuoden keskustelussa pureudutaan kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua tieteen tekemiseen. Keskusteluyhteys tutkijoiden ja kansalaisten välillä vie tutkimusta eteenpäin ja kerryttää jokaisen osallistujan tiedepääomaa.
 
Tutkitun tiedon teemavuoden keskustelussa psykologian yliopistonlehtori, dosentti Johanna Kaakinen sekä kansalaistieteilijät Aulikki Vuola ja Heli Karmakallio pureutuvat toimittaja Juuso Pekkisen johdattamana kansalaisten mahdollisuuksiin osallistua tieteen tekemiseen.
 
Järjestäjä: Tutkitun tiedon teemavuosi
 

klo 14.30-15.00 Tietokirjailijan sananvapaus

Millainen on tietokirjailijan sananvapaus – Voiko kaikesta kirjoittaa? Millaista on tietokirjailijan kohtaama painostus, sensuuri ja itsesensuuri? Keskustelemassa tietokirjailija ja Suomen PENin varapuheenjohtaja Oula Silvennoinen, tietokirjailija ja trollauksesta kirjoittanut Johanna Vehkoo ja Vuoden tiedekirja -palkinnon teoksesta Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus saanut Kai Ekholm. Juontajana tietokirjallisuuden professori Anne Mäntynen.

Järjestäjä: Suomen tietokirjailijat, Suomen PEN ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskus

klo 15.00-15.30 Aivoaakkoset – neurotiede selittää ihmistä

Kaikki, mitä teemme ja koemme, vaatii aivoja – ja samalla aivot muovautuvat. Ihmisen ja aivojen ymmärtäminen on yksi suurimmista tieteellisistä haasteista. Miten ympäristö muovaa aivoja? Miten tunteet ja aistimukset näkyvät aivoissa? Synnöve Carlsonin ja Riitta Harin toimittamassa teoksessa Aivoaakkoset kokeneet tutkijat avaavat aivojen rakennetta ja toimintaa, uusinta aivotutkimusta sekä tieteen ja taiteen välistä vuoropuhelua. Aivoja ymmärtämällä voi oppia ymmärtämään omaa ja muiden toimintaa. Tutkijoita haastattelee Aalto ARTS Booksin myyntikoordinaattori Suvi-Kukka Salonen.

Järjestäjä: Aalto ARTS Books

klo 16.00-16.30 Miesvaltaa murtamassa

Yhdeksän varhaisen feministin filosofisissa kirjoituksissa kyseenalaistetaan miesten valta ja puolustetaan naisia. 1400-luvulta 1800-luvulle ajoittuvat ajatukset auttavat ymmärtämään myös nykypäivän keskustelua tasa-arvosta ja naisten asemasta. Haastattelussa Miesvaltaa murtamassa -teoksen toimittanut Martina Reuter.

Järjestäjä: Gaudeamus

klo 16.30-17.30 Antirasistinen työ Suomessa

Suvi Keskinen, Hai Nguyen ja Warda Ahmed käsittelevät Renaz Ebrahimin johdolla kahta rakenteelliseen rasismiin ja antirasismiin liittyvää uutuuskirjaa. ”Rasismi, valta ja vastarinta” esittelee suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvää rasismia ja koloniaalisuutta sekä niiden globaaleja kytköksiä. Toinen teos on mustan feminismin vastikään suomennettu klassikkoteos Angela Davisin ”Naiset, rotu ja luokka”. Keskustelussa pohditaan, millaisia työkaluja teokset antavat antirasistiseen ja tasa-arvoa edistävään toimintaan nyky-Suomessa.

Järjestäjä: Suomen Akatemia, Tutkijaliitto ja Gaudeamus

klo 17.30-18.00 Liikkumisen sosiologia

Liikunta ja urheilu puhuttelevat ihmisiä monin tavoin. "Liikkumisen sosiologiassa" jäljitetään urheilun, liikunnan ja ruumiillisuuden käytäntöjä osana yhteiskunnallisia muutoksia. Teoksessa tarkastellaan liikkumisen toteuttajia, tekijöitä, tiloja, tulkitsijoita ja tulevaisuutta. Keskustelemassa Hannu Itkonen ja Anna-Stina Nykänen.

Järjestäjä: Vastapaino

klo 18.00-18.30 Algoritmin kulttuuri

Teknisen määritelmän mukaan algoritmi on ohje, jonka avulla tehtävä tai ongelmanratkaisu suoritetaan. Millaisia ongelmia ja tehtäviä algoritmit sitten ratkaisevat? Ja onko ratkaisija lopulta algoritmi vai sen luoja? Helsingin yliopiston apulaisprofessori Minna Ruckenstein johdattelee kuulijat algoritmin kulttuurin äärelle.

Järjestäjä: Tieteen päivät

klo 18.30-19.00 Elämä koronapandemian jälkeen

Koronakriisin lopulliset vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Se kuitenkin tiedetään, että maailma on muuttunut perusteellisesti. Antaako koronapandemia meille mahdollisuuden ratkaista suurimmat haasteemme? Onko ihmiskunnan mahdollista kääntää valtava katastrofi voitokseen? Kirjailijat Risto isomäki (Mitä koronapandemian jälkeen) ja Lilly Korpiola & Petro Poutanen (Korona) keskustelevat siitä, miten korona muutti meidän kaikkien elämän.

Järjestäjä: Into Kustannus, Tammi

klo 19.00-19.30 Taiteen kanssa maailman äärellä

Ekologinen katastrofi, demokratioiden horjunta ja lisääntyvä siirtolaisuus näkyvät vahvasti nykytaiteessa. Taide kysyy, miten meidän tulisi elää muuttuvalla planeetalla, ja ehdottaa uusia tapoja suhtautua ympäristöön. Taiteen ja tutkimuksen mahdollisuuksista murroskaudella keskustelevat Taideyliopiston professorit Hanna Johansson ja Anita Seppä.

Järjestäjä: Kustannusosakeyhtiö Parvs ja Taideyliopisto