Tiedetorin ohjelma | Torstai 26.10.2023

10.30: Salaliitot ympärilläni – Miksi totuus ei kiinnosta aivojamme?

Salaliittouskomuksia selitetään usein harhaisuudella tai ajattelun laiskuudella. Salaliittoteorioita pidetään aivojen virhetoimintoina: niihin uskovien aivoissa täytyy olla jotain vikaa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että me kaikki olemme alttiita salaliittoteorioille. Aivomme eivät ole kiinnostuneita totuudesta, ainoastaan selviytymisestä. Jukka Häkkistä haastattelee Heljä Salonen.

Järjestäjä: SKS Kirjat

11.00: Tiedonhistoria

Tieto ja tiedon käyttö ovat nykyään oleellinen osa yhteiskunnallista keskustelua. Samalla tietämiseen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös historiantutkimuksellisesti. Tiedosta kiinnostuneita tutkijoita kokoamaan onkin tällä vuosituhannella kehittynyt oma tutkimusalansa: tiedonhistoria. Haastateltavana Johanna Skurnik ja Mikko Myllyntausta. Haastattelijana Elise Garritzen.

Järjestäjä: Vastapaino

11.30: 2000-luvun taidot haltuun (meta)pelaamalla – Mitä se tarkoittaa?

Digipelaaminen on yhä suurempi osa lasten ja nuorten arkea. Pelatessa oppii samoja tulevaisuuden taitoja, joita kouluopetuskin edistää. Oppimisen muuntuvat maisemat (2023) kirjaan metapelaamisesta kirjoittaneet tutkija Juho Kahila ja professori Teemu Valtonen sekä kirjan toimittaja, yliopistonlehtori Sini Kontkanen keskustelevat lasten ja nuorten pelaamisesta ja siitä, miten se näyttäytyy perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Heitä haastattelee tutkija Satu Piispa-Hakala.

Järjestäjä: Itä-Suomen yliopisto

12.00: Nuoret pelikulttuureissa

Nuorten pelaaminen ymmärretään arkeen tiukasti kietoutuneena ilmiönä, johon vaikuttavat niin yksilölliset kuin yhteiskunnalliset tekijät. Nuorten pelaamiseen kytkeytyy kysymyksiä esimerkiksi aikuistumisesta, identiteetistä, sukupuolesta ja itsenäistymisestä sekä hyvästä elämästä, vallasta ja yhteiskunnan odotuksista suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Aiheesta ovat keskustelemassa Nuorisotutkimus-lehden Nuoret pelikulttuureissa -teemanumeron toimittajat, tutkijat Mikko Meriläinen (Tampereen yliopisto) ja Maria Ruotsalainen (Jyväskylän yliopisto), joita haastattelee talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo

Järjestäjä: Nuorisotutkimus-lehti

12.30: Förfalskarna – Väärentäjät

Vem använde förfalskade sedlar, prästbevis och arbetsintyg i början av 1800-talet och varför behövde de förfalskningarna? Keitä väärentäjät olivat? Turun hovioikeuden arkistossa säilyneet väärennökset kertovat rahvaan kirjoitustaidosta ja ruotsin kielen osaamisesta. Samtidigt tecknas en bild av allmogens levnadsförhållanden. Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen ja väitöstutkija Josefine Sjöberg kertovat mitä väärennökset paljastavat rahvaan elämästä. Haastattelijana Wivan Nygård-Fagerudd. Tvåspråkig/Kaksikielinen

Järjestäjä: Svenska litteratursällskapet i Finland

13.00: Päivitä tietosi vanhenemisesta

Vanhenemista on kaikilla yhteiskunnan aloilla syytä tarkastella tiedon, ei luulon varassa. Vanhuuden elämänvaiheen muutokset ovat olleet niin nopeita, että yleinen käsitys vanhuudesta on jäänyt osittain vanhanaikaiseksi. Keskustelemassa Taina Rantanen ja Anja Snellman.

Järjestäjä: Kustannus Oy Duodecim

13.30: Kanava-tietokirjapalkinnon ehdokkaiden julkistaminen

Kanava-lehden ja Otavan Kirjasäätiön myöntämän 10 000 euron Kanava-tunnustuspalkinnon viisi ehdokaskirjaa julkistetaan. Tänä vuonna 12. kerran jaettava palkinto myönnetään vuoden parhaalle suomalaiselle politiikan, yhteiskunnan, talouden, historian tai kulttuurin alan tietokirjalle.

Järjestäjä: Kanava-lehti

14.00: Miksi kaikki on niin tyhmää? Kriittinen ajattelu 2020-luvulla

Kriittisen ajattelun taito yhteiskunnassa hapertuu: koululaisten lukutaito huononee ja yliopistot supistavat perinteisiä oppiaineita. Miten pärjäävät sivistys, argumentaatiotaito ja eri näkemysten kunnioittaminen digitaalisten leiritulien hohteessa? Keskustelemassa Tuija Siltamäki, Taija Roiha ja Kimmo Jylhämö.

Järjestäjä: Suomen arvostelijain liitto SARV ry

14.30: Kuinka hiljaisuus rikotaan? Feministinen taloustieto ja demokratia

Millaisia näkökulmia feministinen taloustieto tuo vallitsevaan talouskeskusteluun ja -politiikkaan? Millaisia kriittisiä vaihtoehtoja feministinen taloustoimijuus tarjoaa vallitsevalle talousjärjestykselle? Tiede & Edistys -lehden päätoimittajat haastattelevat Tasa-arvoa taloustietoon, feminismiä finanssipolitiikkaan -hankkeen Hanna Ylöstaloa, Heini Kinnusta, Emma Lambergia ja Inna Perheentupaa.

Järjestäjä: Tiede & edistys

15.00: Mustan järjen kritiikki

Filosofi ja historioitsija Achille Mbembe tarkastelee Afrikan ja mustien asemaa kapitalismin ja länsimaisen ajattelun kehityksessä ja pyrkii näin purkamaan modernin länsimaisen rasismin keskeisiä käsitteitä ja rakenteita. Keskustelemassa Päiviö Maurice ja Eetu Viren.

Järjestäjä: Tutkijaliitto

15.30: Ihmiskielen alku

Maapallolla puhutaan laskutavasta riippuen yli 8 000 kieltä ja viitotaan ainakin 200:aa viittomakieltä. Kieli on ennen kaikkea merkityksen viestintää, jota puheen lisäksi – tai sen sijaan – tehdään myös viittomin ja elein. Mistä siis puhumme, kun puhumme ihmiskielen alkuperästä? Miksi äänen lisäksi on tärkeää nähdä keskustelukumppani? Tieteen päivien pääsihteeri Mandi Vermilän haastattelussa ovat kielitieteilijät Kaius Sinnemäki ja Tommi Jantunen. Esitys perustuu Tieteen päivien 2023 kirjaan Alusta alkuun (Gaudeamus 2023).

Järjestäjä: Tieteen päivät

16.00: Tieteen valepuvussa

Astrologia, parapsykologia, kreationismi… Pseudotieteelliset opit kiehtovat monia, ja vetoaminen tieteelliseen tutkimukseen on väärin käytettynä voimakas ase. Pseudotiede ei ole silti sama asia kuin virheellinen tai huono tiede. Mistä sen tunnistaa? Kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Petri Paavilainen käsittelee pseudotiedettä ilmiönä niin tieteenfilosofian, kognitiivisen psykologian kuin tieteenhistoriankin näkökulmista. Haastattelijana Tiina Raevaara.

Järjestäjä: Gaudeamus

16.30: Uushenkisyys

Yhä useammilla on kaipuu lumoon ja pyhän kokemiseen, vaikka yhteiskunta rationaalistuu ja maallistuu. Varsinkin nuoremmat sukupolvet hylkäävät valmiita vastauksia tarjoavat instituutiot ja identifioituvat etsijöiksi: he haluavat löytää oman tapansa harjoittaa henkisyyttä. Uskontotieteilijät Tiina Mahlamäki ja Minna Opas kertovat, minkälaisia suuntia ja ulottuvuuksia uushenkisyys on saanut Suomessa. Haastattelijana Paula Havaste.

Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

17.00: Uudet vallankäyttäjät

Poliittisten toimijoiden lisäksi valtaa käyttävät yhä enemmän viestintätoimistot, kansalaisjärjestöt ja influensserit. Miltä näyttää tämän päivän vallankäyttäjä? Aiheesta keskustelemassa Viestintätoimistojen valta – politiikan uudet pelurit -teoksen kirjoittaja Matti Ylönen, tutkija Emilia Palonen ja influensseri Julia Thuren. Haastattelijana Suvi Auvinen.

Järjestäjä: Suomen tietokirjailijat

17.30: Ostaritutkimuksia

Salla Valle ja Miina Pohjolainen ovat tutkineet helsinkiläisten 60-luvun lähiöostareiden elinkaarta taiteen näkökulmasta. Shopping Mall Investigations -antologia sisältää erilaisia tekstityyppejä esseestä kokeilevaan kirjoittamiseen ja kuvia Konalanvuoren ostarilla syntyneistä teoksista ja historiallisia arkistokuvia helsinkiläisistä lähiöostareista. Valle ja Pohjalainen keskustelevat, kenen ehdoilla kaupunkitila rakentuu ja miten talouden globaalit siirtymät vaikuttavat paikallisesti helsinkiläisessä lähiössä.

Järjestäjä: Taideyliopisto

18.00: Puisto taideteoksena

Mikä tekee puistosta taideteoksen? Kolmea helsinkiläistä puistoa suunnittelun, teatteri- ja lavastustaiteen näkökulmista tutkinut Jari Aaltonen esittelee, miten erilaiset tekniset, materiaaliset sekä käytännölliset seikat vaikuttavat siihen, että puisto tai mikä tahansa ulkotila voi näyttäytyä taiteena – merkityksellisenä kokemuksena. Aaltonen tarkastelee puistoja niiden suunnittelun, maisema-arkkitehtuurin ja lavastustaiteen näkökulmista.

Järjestäjä: Aalto ARTS Books

18.30: Naiset musiikin marginaalissa

Tuore tutkimus nostaa esiin unohduksiin jääneitä suomalaisia säveltäjänaisia, jotka ovat tulleet marginalisoiduiksi sukupuolensa takia. Samaan aikaan suomalainen musiikkimaailma on yhä miesvaltainen. Millaisia haasteita naiset ovat kohdanneet musiikintekijöinä 1800- ja 1900-luvuilla, ja mikä on tilanne nykypäivänä? Sonja Saarikosken haastateltavana Susanna Välimäki, Nuppu Koivisto-Kaasik ja Saijaleena Rantanen.

Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Taideyliopisto