Tiedetorin ohjelma | Perjantai 28.10.2022

10:30 Ratajätkät – Rautatienrakentajien kokemukset 1857–1939

Suomen rautateitä on ollut rakentamassa tuhansia työmaalta toiselle kulkevia ratajätkiä. Työt aloitettiin kesällä 1857, ja toiseen maailmansotaan mennessä rataverkko kattoi jo lähes koko maan. Miten rautatiet rakennettiin ja millaista työ oli? Haastateltavana Kalle Kallio.

Järjestäjä: SKS Kirjat

11:00 Säädyttömät

Säädyttömät kertoo kahden perheen tarinan 1700-luvun lopusta 1900-luvun alkuun. Kirjassa tarkastellaan, millä tavoin säätyjen ulkopuolella eläneet ihmiset kurkottivat kohti uusia sosiaalisen nousun mahdollisuuksia tai taistelivat köyhyyttä ja sosiaalista vajoamista vastaan. Johanna Annolaa haastattelee Hanne Huhtala.

Järjestäjä: Vastapaino

12:00 Kasvissyönnin unohdettu historia – Porfyrioksen eläinetiikkaa

Kasvissyönti leimataan usein modernin ajan ilmiöksi, vaikka sillä on pitkät juuret historiassa. Uusplatonisti Porfyrioksen teoksessa Sielullisten vahingoittamista vastaan argumentoidaan, miksi viisauteen pyrkivän ihmisen ei pitäisi syödä eläimiä. Keskustelemassa Liisa Kaski, Miira Tuominen ja Erika Ruonakoski.

Järjestäjä: Tutkijaliitto

12:30 Vesihuollon myytit

Vesihuollon myytit esittää 24 myyttiä suomalaisen vesihuollon tilasta. Teos nojaa tutkittuun tietoon ja pyrkii avaamaan juuri niitä vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä, jotka usein askarruttavat kansalaisia. Samalla teos pohtii, kuinka suomalaista vesihuoltoa voisi kehittää kestävämmäksi. Tapio Katkoa haastattelee Matti Mörttinen.

Järjestäjä: Vastapaino

13:00 Kurkistuksia nuorten elämänkulkuun

Nuorisotutkimus-lehden teemanumerossa elämänkulkua tarkastellaan kaverisuhteiden, hyvinvoinnin ja vastoinkäymisten sekä koulutus- ja työelämäsiirtymien näkökulmista. Teema avaa kurkistusaukkoja nuorten elämään ajankohtaisen tutkimuksen avulla. Keskustelemassa tutkijat Antti Häkkinen, Mikko Salasuo ja Mirja Määttä.

Järjestäjä: Nuorisotutkimus-lehti

13:30 Känslor och politisk polarisering

En allmän uppfattning är att samhällsklimatet har blivit alltmer polariserat. Vad beror det på och hur mycket styrs utvecklingen av ideologiska frågor? Eller handlar polariseringen mer om känslor än om åsikter? Intervju med Daniel Kawecki. Intervjuare Lina Laurent.

Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland

14:00 Muistin varassa – oikeusprosessi ja totuus

Kansainvälisesti tunnustettu oikeuspsykologi Julia Korkman valaisee muistin toimintaa oikeusprosessin näkökulmasta. Kirjassaan Korkman kertoo konkreettisia esimerkkejä niin tutkimuskirjallisuudesta kuin oman uransa varrelta.

Järjestäjä: Kustantamo S&S

14:30 Ihmiskunnan DNA – Elämän koodin kirjoitus

Kirja kertoo DNA:n ja siitä rakentuvien geenien sisällön merkityksestä, muuttumisesta ja aktiivisesta muuttamisesta. DNA:n muokkaus tuo meidät perustavan laatuisella tavalla kysymykseen: mitä on ”ihmisyys” ja tulisiko sitä voida muuttaa? Kirmo Wartiovaaraa haastattelee Tiina Raevaara.

Järjestäjä: Kustannus Oy Duodecim

15:00 Alkujuurilla: Suomen monet synnyt

Tieteen päivien keskustelussa palataan Suomen ja suomalaisuuden peruskysymysten äärelle. Miten suomalaisuutta on sanoitettu, kuvitettu ja tulkittu eri historiallisina aikoina? Keskustelemassa Maria Lähteenmäki, Laura Kolbe ja Tuomas Heikkilä.

Järjestäjä: Tieteen päivät

15:30 Luvatun maan lumo

Miksi monet suomalaiset kristityt ovat olleet niin kiinnostuneita heille vieraasta kansallisesta liikkeestä, sionismista, ja asettuneet puolustamaan Israelia? Vuosikymmenten aikana jopa sadattuhannet ihmiset ovat matkanneet Pyhään maahan. Anna-Liisa Haavikko haastattelee Timo R. Stewartia.

Järjestäjä: Gaudeamus

16:00 Sydänsurujen historia

Meistä jokainen on joskus särkenyt sydämensä. Mitä yhteistä on Tinder-deittailulla ja keskiajan aatelisten rakkauselämällä? Voiko sydänsuruun kuolla? Huumaavan onnentunteen ja suuren epätoivon välinen raja on joskus hiuksenhieno. Anna Kortelainen haastattelee Henna Karppinen-Kummunmäkeä.

Järjestäjä: SKS Kirjat

16:30 Kokemuksia mielisairaalasta

Potilaiden, henkilökunnan ja sairaala-alueella kasvaneiden lasten kiehtovat kokemukset avaavat mielisairaaloiden arkea ja historiaa. Miten mielisairaalat muistetaan ja miten muistot vaikuttavat psykiatriseen hoitoon ja sairauksiin suhtautumiseen? Keskustelemassa Saara Jäntti ja Anu Rissanen. Haastattelijana Jani Tanskanen.

Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

17:00 Näyttämön historia

Teatterirakennusten arkkitehtuuri ja näyttämön teknologia on nähty neutraaleina teatteritaiteen välineinä. Toisaalta niiden historiaa on kerrottu erillisenä kehityskertomuksena alkeellisista esitystiloista kohti nykyaikaa. Esityspaikka – näyttämön muotoja ja historiaa -julkaisun keskiössä on esityksen ja sen ympäristön keskinäinen, monimutkainen vuorovaikutus. Keskustelemassa Jukka O. Miettinen, Jukka von Boehm ja Laura Gröndahl.

Järjestäjä: Taideyliopisto

17:30 Salaliittoteorioiden outo lumo – Tietokirjat informaatiosodan aikakaudella

Monenlaista tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan. Mikä salaliittoteorioissa kiinnostaa? Minkälaisia salaliittoteoreetikot oikein ovat? Miten tietokirjat voivat toimia silpputiedon ja suoranaisen disinformaation vastapainona? Keskustelemassa Pasi Kivioja, Noora Mattila, Markus Tiittula ja Reetta Kettunen.

Järjestäjä: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Suomen tietokirjailijat ry

19:00 Kieli ja eläin

Miten koiralle vastataan keskustelussa? Miten puhutaan lehmille, kanoille ja hevosille? Teos kuvaa, miten monilla tavoin muotoilemme muunlajisia eläimiä koskevia käytäntöjämme ja käsityksiämme kielessä ja kielen avulla. Anni Jääskeläistä ja Katariina Harjunpäätä haastattelee Kalle Haatanen.

Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura